Make your own free website on Tripod.com

NAGATSUKI KANNAZUKI

ANTA GATA DOKOSA
AWATE TOKO-YA
IMOMUSHI GORO GORO
MACHIBOUKE
AME FURI
AIAI GASA
KINTAROU
ANO MACHI KONO MACHI
FUUTA II
KIMI GA YO
TASSHA DE NA
KINU GAI DOU
TSUGARU TOUR
GIANTS WO KOI URU UTA

TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS CO, LTD
TKCA-70372
Released December 5th, 1976

Previous Album     Discography     Next Album

HOME     NEWS     LINKS