Make your own free website on Tripod.com

JAPANESE GIRL

Tokuma Japan Communications Co, Ltd
TKCA-70371
released July 25th, 1976

Kikyu ni notte

Kuma

Denwa-sen

Tsugaru tour

Funamachi uta Part II

Ooinaru yashi no ki

Hericoputa

Futa

Oka o koete

Funamachi uta Part I