Make your own free website on Tripod.com

TADAIMA

MIDI INC.
MCDL-1251
released May 1st, 1981

Tadaima

Itsuka Oojisama ga

Vet

Ashkenazy Who?

Iranai mon

Taiyo no onara

Oto-san

Oka-san

Boku ga otona ni natta ra

Sensei

Oka-san no ohige

Moshi Ichi-oku yen attara

Inu

Boku wa nali miso

I sing

Haru saki kobeni

Rose garden