Make your own free website on Tripod.com

ON THE AIR

MIDI INC.
MDC8-1185
released September 21st, 1992

Aka-chan no oshiri

Ashita koso anata

Harusaki kobeni

Oishii seikatsu

Tewatsutaeru - Tetsudaeru

Hana no youni

Ramen tabetai

How Beautiful

Watching you

Watashi-tachi

Jitensha de oide

Donna tokimo, Donna tokimo, Donna tokimo