Make your own free website on Tripod.com

AKIKO YANO

ELEKTRA ENTERTAINMENT
9 79205-2
released 1990

Highland

Ramen tabetai

Mufujotai

Pastorale

Gokigen Wanisan

Owari no kisetsu

Omocha no cha cha cha

David

Greenfields

Komado kara

Furimukeba kaeru

Home sweet home