Make your own free website on Tripod.com

AI GA NAKUCHA NE

MIDI INC.
MDCL-1252
released June 25th, 1982

Ai ga nakucha ne

Kanashikute yarikire nai

What's got in your eyes?

Oishii seikatsu

Michi de battari

Onna-tachi yo Otoko-tachi yo

Ai suru hito yo

Sleep on my baby

Another wedding song

Donna tokimo Donna tokimo Donna tokimo

Good night